Welcome to Hefei Konlon Tech CO.,Ltd
Tel: +86-13866661197
E-mail: konlon@yeah.net

Contact us

Tell: +86-13866661197
Fax: +86-551-63671826
E-mail: konlon@yeah.net
Address: No. 1, Jinzhai Road, Hefei, Anhui, China

Inquery


Home
Products
About
Contact